Jakie rezultaty przynosi badanie oczekiwań rozwojowych

Badanie wymagań edukacyjnych osób biorących udział w szkoleniu definiuje się jako rozłożony w czasie sposób badania, w którym zostaje określone zapotrzebowanie dotyczące projektu szkoleniowego. W tym właśnie czasie zdefiniowane zostają luki edukacyjne, zdefiniowane źródła pozyskania i dobierany jest efektywny harmonogram projektu szkoleniowego. Continue reading