Warunki dokonywania oceny pracowników

Wymagania dotyczące postępowania w procesie diagnozowania efektywności pracy (opierając się o sprawdzone reguły) jest niezwykle istotnym założeniem efektywnego systemu. Wpływa to na sprawne przeprowadzenie procesu oceny oraz osiągnięciu zamierzonych rezultatów. Samo jednak zdefiniowanie zasad, w ramach których diagnozy efektów pracy zostanie realizowany nie jest jedynym środkiem do osiągnięcia zamierzonych efektów. Równie ważne jest także stałe funkcjonowanie według czytelnych założeń. Continue reading