Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr AMR/88 9 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Programu Społecznego

Program dyskusja podczas spotkania obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale Konferencyjne Na Szkolenia Z Przywództwa
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Działalność w zakresie architektury
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: lubański oraz piski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Aparatów Elektrycznych „APENA” S.A., Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. , Ecoplan, CarBlo Sp. z o.o., P.H.U. „TELE-SAT” Henryka Bałabańska , „Developer” , Biuro Raj Wasilewski , FLOKATEX – IZABELA KACZMARSKA I JACEK KACZMARSKI SPÓŁKA JAWNA, GLOBAL POLLENA S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, Nimbo Sp. z o.o., Tartak „Olczyk” Ludwik Olczyk, Twelve Electric , BTC , Zakład Obróbki Metali Adam Włoczewski, „GREGOR”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.