Dofinansowanie na szkolenia zamknięte


Pracownicy z niektórych organizacji zgłosili wnioski o dotacje i wspólnie z naszymi trenerami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących.
Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Pomorski Fundusz Społeczny” na Szkolenia Z Przywództwa grant nabywają poniższe projekty:

 • Szkolenie Inżynierów w przedsiębiorstwie Starachowickie Zakłady Spożywcze
 • Szkolenia z budowania biznesu potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „opracowanie i implementacja inteligentnego resolwerowego pozycjonera siłowników pneumatycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem”
 • „nabycie maszyn, licencji do uruchomienia produkcji innowacyjnych elementów złącznych z pokryciem chromianowanym, pasywnym oraz na stopach cyny w Zakładzie Produkcji Śrub w Palikówce”
 • nowoczesny proces Obsługi Biznesu (ISOB)
 • opracowanie innowacyjnych materiałów, technologii i wyrobów uszczelniających i tłumiących drgania dla motoryzacji
 • sporządzenie technologii i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o działaniu przeciwzakrzepowym
 • sporządzenie i uruchomienie innowacyjnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • sporządzenie i uruchomienie metody wytwarzania etykiet samoprzylepnych w jakości HD.
 • sporządzenie i implementacja produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów
 • sporządzenie modernizacyjnej metodyki i informatycznego procesu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • opracowanie oraz wdrożenie osystemowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.
 • struktura integrująca procesy telekomunikacyjne, teleinformatyczne partnerów biznesowych i firmy CETEKOM
 • proces wytworzenia elektronicznych usług umożliwiających podgląd na żywo przebiegu zawodów biegowych z wykorzystaniem technologii GPS, map interaktywnych oraz procesu kamer cyfrowych.
 • unowocześnienie infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych
 • proces dla bezobsługowego testowania poprawności wygenerowanych obrazów stron elektronicznych dla przeglądarek cyfrowych
 • urządzenie do obróbki surowców z roślin włóknistych oraz sposób ich obróbki
 • wdrożenie systemu wymiany informacji do zarządzania barwą
 • uruchomienie nowoczesnego modelu B2B w ramach usług serwisowania i utrzymania ruchu w Queris Sp. z o.o.
 • uruchomienie planu dynamizacji importu w PPHU „A-Lima-Bis” Sp. z o.o.
 • implementacja modelu teleinformatycznego przeznaczonego do wymiany zasobów i koordynacji działań pomiędzy partnerami w procesie systemowania i przygotowywania opracowań branżowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć budowlanych.
 • implementacja do produkcji nowych wzorów w firmie DreamPen
 • wypracowanie innowacyjnego modelu wyszukiwania opartego na analizie języka naturalnego
 • wypracowanie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.
 • zbudowanie mobilnego serwisu do systemowej analizy rejestrów dla MSP
 • zbudowanie zdalnego serwisu pomagającego ocenić gospodarstwo rolne pod względem minimalnych wymagań wzajemnej zgodności

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie kierowników