Lektury dla absolwentów zajęć – symulacje


Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą skonstruowane na tym materiale informacyjnym.
Bardzo prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację wykładów i symulacji menedżerskich w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej książek w uzupełnieniu do treningu Gry Biznesowe.
Zwracamy uwagę w tym miejscu, iż poniższa baza zawiera artykuły wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły wymyślanych przez Kursantów symulacji.

 • Szkolenie Zachowań Proaktywnych w Rosnącej Firmie, Norbert Nowakowski
 • Szkolenia Menedżerskie, Alicja Aldowska
 • Leksykon galwanotechnika.
 • Poradnik Inżyniera. Zastosowania elektroniki
 • Technologia budowy maszyn.
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Przetworniki elektryczne wybranych wielkosci fizycznych
 • Elektroniczne systemy przetwarzania danych
 • Instrukcja o znakach i sygnałach na drodze
 • Fizyka dla dociekliwych materia,ruch,siła
 • Technika ruchu kolejowego cz.I
 • Historia Elektryki Polskiej Elektroenergetyka t2
 • Tablice stali zwykłej jakości
 • Zarządzenia przedsiąbierstwami uczestnikami rynku dóbr
 • Elektrotechnika tom II w pytaniach i odpowiedziach
 • Dochodzenie powypadkowe
 • Chemia organiczna
 • Diody i tyrystory w pytaniach i odpowiedziach
 • Malarstwo Polskie miedzy wojnami 1918-1939
 • Informatyka w rachunkowości
 • 1000 słów o materiałach wybuchowych i wybuchu
 • Analizy decyzyjne i psychologia decyzji
 • Tektonika a formy krajobrazu.
 • Mikroproces Z 80
 • Obsługa motopomp
 • Grafika mikrokomputerowa
 • Mały podręcznik kierowcy
 • Starzenie fizyczne maszyn cieplnych.
 • Zagadnienia techniki mikroprocesowej
 • Kontrola wody i pracy w energetyce
 • Coctaile, drinki elongdrinki
 • Koprocesory 80287,80387 oraz i486. 180str.,20cm.
 • Labolatorium elektrotechniki i elektroniki.Wyd.II. 353str.,24cm.
 • Księga sprawiedliwych 768 str., 24 cm
 • Prawo wekslowe i czekowe z komentarzem oraz wzorami weksli i pism procesowych Stan pr.15.10.92 211 str., 20 cm
 • Poradnik przezwajania silników indukcyjnych Wyd. V 558 str., 17 cm
 • Marketing w małych i średnich firmach 261 str., 20 cm
 • Word dla Windows w.polska 2.0 285 str., 24 cm
 • Ekonomia t 3 Zbiór zadań 471s 23cm
 • Symulacje decyzyjne – podstawy praktyczne
 • PageMaker 5.Używam program do profesjonanego składu publikacji. 455 str., 23 cm
 • Rachunkowość dla menedżerów 135 str., 20 cm
 • Informatyka Podstawy wiedzy Przekład z języka hiszpańskiego 91str,31cm
 • Zarządzanie strategiczne Geneza i rozwój180s 24cm ] 180s 24cm
 • Statgraphics 245s 24cm
 • Polityka gospodarcza
 • Leksykon prywatyzacji 169 str,24 cm
 • Kierowanie
 • Mechanika ogólna 535 str, 24 cm
 • Fundamenty informatyki użytkowej 150 str, 30 cm
 • Geografia -słownik encyklopedyczny 621 str, 21 cm
 • Mechanika płynów w inżynierii środowiska 590 str, 24 cm
 • Fundamenty technologii spawalniczych
 • Motywowanie pracowników 313 str, 20 cm
 • Chemia – Pzegląd i zastosowania 725 str, 24 cm
 • Zagrożenia biologiczne w budynku 251 str, 24 cm
 • Grzyby 255 str, 30 cm
 • Historia ustroju i prawa polskiego Wyd.IV 655 str, 24 cm
 • Word 2000 PL po prostu
 • Elementy chemii organicznej 453s 24cm
 • Wielki słownik angielsko-polski O-Z 712 str, 24 cm
 • Ultradźwięki i ich zastosowania 426 str, 24 cm
 • Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków 336 str, 24 cm
 • Cyfrowe przyrządy pomiarowe