Najważniejsze pojęcia w zakresie motywowania pracowników

Motywowanie pracowników to inaczej procesy wzbudzające dobrą energię w człowieku, utrzymujące i regulujące postępowaniem osoby zatrudnionej w firmie. Da się wyróżnić motywowanie zewnętrzne, do której można zaliczyć: naganę dla pracownika, bonusy, diagnozowanie zachowań i naciski kierownictwa. W praktyce biznesowej można zindentyfikować dodatkowo aktywizowanie wewnętrzne, do niej można zaliczyć: piramidę Maslowa, niepokoje wewnętrzne, hobby, chęć osiągania celów, plany i materialne rezultaty. To samo przeczytasz na tej stronie:  Badania Motywacji Pracowników
Najbardziej znane określenia:
Motywacja – chęci powstałe w wyniku wewnętrznych wrażeń albo zewnętrznych zagrożeń, wyrażające się w czynnym wyrażaniu woli do wykonania wybranego procesu motorycznego dla realizacji określonego efektu.
Określanie motywacji ludzkiego podejmowania aktywności  :  wskaźnik samoświadomości lub umiejętność werbalizacji motywacji własnego postępowania. Badania naukowe prowadzi się, aby odszukać potrzeby dominujące, wyznaczające kolejność przejawianych procesów życiowych, ich czas powstania oraz rezultat.
Poziom motywów oznacza sprawność uruchamiania procesu życiowego, wpływa na świadomość jednostki bodźców motywacyjnych racjonalnych lub emocjonalnych. W wielu przypadkach te statnie mogą przeważać. Ustalono, iż na skuteczność działania ma wpływ znak odczuwanych wrażeń: dodatnie poprawiają sprawność podejmowanej aktywności, ujemne zaś je ograniczają. Tak samo treść odczuwanych potrzeb miewa wyjątkowy udział w efektywności pracy, dla przykładu odczucie smutku nie wpływa pobudzająco na działanie. Dość znacząca jest również intensywność emocji. Brak mobilizowania psychofizycznego albo słabe pobudzenie nie podnoszą efektywności działania. Jednakże bardzo częste mobilizowanie psychomotoryczne zwykle przyczynia się do chorób psychicznych.
Na tą chwilę to tyle naszych inspiracji.
Redakcja:Rafał Zawada
Autor tego felietonu jest absolwentem wydziału politologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego i studiów podyplomowych z dziedziny  informatyki. Posiada certyfikat Instruktora Przedsiębiorczości KAT. Kieruje agencją treningową w Radomiu.  Od dziewięciu sezonów wykłada i opracowuje badania dotykające tematyki rozwiazywania konfliktów w branży „wydawnictw”.

HASŁA:
Audyty motywacji
Systemy ocen menedżerów
Polityka kadrowa w nowoczesnej organizacji
Skuteczne zarządzanie personelem
Fundusz socjalny
Kształtowanie przywództwa
Selekcja kandydatów do pracy