Najważniejsze pojęcia w zakresie motywowania pracowników

Motywowanie pracowników to inaczej procesy wzbudzające dobrą energię w człowieku, utrzymujące i regulujące postępowaniem osoby zatrudnionej w firmie. Da się wyróżnić motywowanie zewnętrzne, do której można zaliczyć: naganę dla pracownika, bonusy, diagnozowanie zachowań i naciski kierownictwa. Continue reading