Ogłoszenie – egzamin – Szkoła Dla Trenerów


Niniejszym prezentujemy aktualne zadania testowe dla uczestników kursu „Szkoła Wykładowców HR:

Celem trenera w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla niej szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Miedzy nami biznesmenami
 • Praktyczne aspekty prowadzenia nowych projektów
 • Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Kluczowe studia przypadków z programu „szkolenia train the trainer ” na podstawie autorstwa STW
 • Angażowanie i prowadzenie wolontariuszy


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PRZYSTAŃ”
 • „TOWARZYSTWO WSPIERANIA ROZWOJU GMINY ZAGÓRZ”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI RUDNIK W RUDNIKU
 • FUNDACJA OTWARTEGO MUZEUM TECHNIKI
 • BOGATYŃSKIE STOWARZYSZENIE „AMAZONKI”
 • STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA MARIACKA”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I WSPÓŁPRACY WSI MOSZCZANKA I SKRZEBOWA
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NARCIARSTWA I PRZYRODY
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYCHA”
 • INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ
 • STOWARZYSZENIE SZCZĘŚLIWY DOM IM.WIKTORII I JÓZEFA ULMÓW Z DZIEĆMI
 • „NIE BIORĘ, CHCĘ NORMALNIE ZARABIAĆ”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE ORAZ ICH RODZIN – „JESTEŚMY WŚRÓD WAS”
 • „RATUJ TENCZYN”