Ogłoszenie – test – Szkoła Trenerów

Powiadomienie – zadania końcowe – Szkoła Trenerów


W tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Akademia Instruktorów Biznesu:

Rolą szkoleniowca w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a następnie zorganizowanie dla niej szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Dobrowolnym fragmentem zaliczenia może być Test Oczekiwań HR: Zalecana Ankieta Oczekiwań Rozwojowych – wybrany bezpłatny kwestionariusz.

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem wedrzeć się w umysł klienta
 • Budowanie kultury zaufania, czyli jak poprawić stosunki wewnątrz firmy i wizerunek firmy
 • Skuteczny negocjator – warsztaty dla pracowników firm
 • Zarządzanie projektem eventowym


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOLNICTWA SPECJALNEGO W TCZEWIE
 • FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
 • BIELSKI KLUB ALPINISTYCZNY
 • FUNDACJA IM. KSIĘCIA KONSTANTEGO OSTROGSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
 • „KONECKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE PIŁKI RĘCZNEJ”
 • STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „TACY SAMI”
 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
 • CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE
 • STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE „JASKIER” W OŁDRZYCHOWICACH KŁODZKICH
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „RAZEM”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ I RODZICÓW PO STRACIE BOŻA KRÓWKA
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STEFANA BOBROWSKIEGO „CORDIS” Z SIEDZIBĄ W RAWICZU
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – KOŁO W GRYFINIE