Ranking Firm Edukacyjnych

Pracujący w Polsce kierownicy działów szkoleń przede wszystkim wydaja pieniądze na kursy specjalistyczne, w drugim kroku w związane z ich sektorem gospodarki, a dalej –z zarządzania i ogólnorozwojowe. Najchętniej kupują te programy z Instytucie Rozwoju Biznesu . Takie są oceny z Ranking szkolenia integracyjne.

Ankietowane osoby pytano o preferencje szkoleniowe ich firm, opinie na temat rynku kursów i szkoleń, a także nazwy najlepszych – zdaniem badanych – firm szkoleniowych. Połowa badanych twierdzi, że ceny szkoleń nie są wygórowane, a trenerzy potrafią dopasować się do potrzeb kupującego.

Oto prezentujemy wyłącznie najciekawsze wyrywkowe elementy badania:

  • Uważam, że : Oferowane szkolenia mają atrakcyjną i zróżnicowaną formę (bogactwo metod szkoleniowych) – 49% HRowcy ufają swojej intuicji. Ponad siedmiu na dziesięciu przy wyborze firmy szkoleniowej kieruje się zawartością merytoryczną programu szkolenia. Dla zamawiających najważniejsze jest posiadane przez niego licencje.
  • Przy wyborze mojej firmy kieruję się w dużym stopniu: Proponowaną metodyką szkolenia – 61%
  • Większość polskich firm inwestuje w szkolenia specjalistyczne, produktowe i branżowe. W mojej firmie mocno inwestujemy w szkolenia: Handlowe – 41%
  • Co trzecia firma woli kursy otwarte – tu widać wysoką korelację z wielkością firmy (małe przedsiębiorstwa częściej preferują otwarte – widać trudno im zebrać grupę na warsztat zamknięty) oraz tematyką.
  • Cztery najwyżej cenione przez HRowców firmy szkoleniowe to ODiTK (wyróżniony w 6 kategoriach na 10), Training Projects (5 kategorii), oraz Instytut Rozwoju Biznesu i House of Skills (po 3 kategorie).
  • 41% ankietowanych to menedżerowie personalni, 59% to specjaliści ds. HR.
  • Każdy ankietowany, wskazując firmę do rankingu, jednocześnie przyznawał jej ocenę wyrażaną w punktach.