Charakterystyki skutecznej grupy

Sposób działania grupy jest poddawana badaniu pod różnym względem – celów grupy, norm zachowań, norm dobrych praktyk czy norm kulturowej aktywności. Gdyby chcieć, aby firma wykorzystyała swoje zasoby efektywnie, zbiór podwładnych dałoby się zbadać ze względu na wyznaczniki efektywności działania.
W niniejszym blogu pokażę właściwości efektywnego działu pracowniczego, które czytelni może przeczytać w literaturze przedmiotu. Będzie to wstępna część parametrów, bo wyznaczników opisano bardzo wiele. Więcej można posłuchać na tym portalu:   Analizy – Wydarzenia Angażujące Gry Szkoleniowe
Dalej pokazuję wybrane charakterystki efektywnego działu pracowniczego.
Atmosfera
Jest możliwe, aby ją wyczuć po kilkunastu godzinach przebywania w firmie, bywa zawsze nieudokumentowana, bez nadymania się a także zachęcająca do współpracy. Gdy jest dobrze zbudowana nie da się wskazać znaczących nieporozumień. Ludzie w niej funkcjonujący stają się lojalni wobec pracodawcy oraz zainteresowani rozwojem. Nie widać sumptomów zniechęcenia.
Skluteczny przepływ informacji
Wiele rozmów między pracownikami, w których biorą udział dokładnie wszyscy. Bywają to dyskusje w zakresie zadań zespołu. Gdy konwersacja zbacza z tematu, menedżer szybko przywraca ją na odpowiedni temat.
Zadania grupowe
Pracownicy wewnątrz grupy dobrze rozumieją i są zaangażowani w zadania lub osiagają zaplanowane efekty działu pracowniczego. We właściwym momencie proponuje się niezobowiązującą burzę mózgów o celu, co skutkuje tym, iż członkowie mogą się identyfikować z działem w firmie.
Komunikowanie się
Członkowie grupy chcą rozmawiać ze sobą nawzajem! Konwersacja nie daje skjarzeń skakania po rożnych sprawach. Każdy członek grupy jest doceniony. Pracownicy nie mają obaw narazić na śmieszność oraz przedstawić innowacyjną myśl, chociaż czasem jest ona strasznie dziwaczna.
Rozwiązywanie konfliktów
Zespół całkiem sprawnie rozwiązuje różnice zdań. Precyzyjnie diagnozuje się za i przeciw i zespół chce wymyslić kompromis. Pracownicy, którzy są innego zdania, nie próbują narzucać swoje zdanie lub pokazywać złe uczucia. Gdy nie zgadzają się, wtedy najzwyczajniej przekazują własne zdanie.
To tyle naszych przemyśleń.
Opracowanie: Henryk Nowosiels/ki
I JESZCZE JAK ZAWSZE ODROBINA NIETYPOWYCH ANALIZ ODNOŚNIE WYJAZDÓW INCENTIVE Z MINIONEGO MIESIĄCA:
– Najczęściej wspomianana w zapytaniach od klientów  forma ćwiczeń : zajęcia na wodzie – tratwy, pontony, kajaki
– Najlepiej ocenione w ankietach po warsztacie ćwiczenia – oceny grup: gry konstrukcyjne z klockami
– Przeciętna liczebność grupy zajęciowej: sześćdziesiąt pracowników.
– Preferowane dni tygodnia na projekt firmowy: sobota.
– Najczęściej zamawiana destynacja: okolice Zegrza

ŹRÓDŁO: Training Projects
Od kilkunastu lat prowadzimy projekty w branży spotkań dla pracowników jako Training Projects.
Nasze scenariuszowe wyjazdy integracyjne i praktyczne szkolenia team building są polecane przez wiele przedsiębiorstw z wszystkich branż.