Imprezy integracyjne non profit

Działy personalne coraz chętniej poszukują forrm non profit na przygotowywane regularnie i okresowo dla  pracowników, specjalistów i kierownictwa firmy a czasem  i klientów   wyjazdy  integracyjne i eventy team building .
Chcą rzecz jasna zaszczepić w załodze  postawę o orientacji non profit.
Wiele firm oferujących wyjazdy team building odnotowało taki trend popytowy i próbuje rozbudować swoje oferty o tego typu szkolenia.
W reklamach możemy odnaleźć przede wszystkim takie koncepcje projektów.
Pierwsza grupa to działania proekologiczne. Zbieranie śmieci, sprzątanie lasów, czy reklama dobrych praktyk związanych z ekologią w szkołach itp..
Kolejny program szkoleń integracyjnych i team building to pomoc na rzecz środowisk wykluczonych w mniejszym lub większym stopniu jak osoby ubogie, osoby kalekie, długotrwali pensjonariusze domów pomocy itp.
Szkolenia team building angażują też działania na rzecz zwierząt (np. dzikie zwierzęta leśne, a również promocję wartościowych norm społecznych jak  równouprawnienie.
Tego typu przedsięwzięcia integracyjne mają silną  zaletę w porównaniu z innymi imprezami dla kadry. To promowanie dobroczynności. Jednak powinniśmy wiedzieć również o ograniczeniach w realizowaniu takich wyjazdów. Nasz doświadczony trener specjalizujący się w tych programach Piotr Karoń zauważa trzy główne z perspektywy departamentu szkolen. Konieczność prowadzenia  uwzgodnień z nierzadko niechętnymi takim projektom urzędami, przedłużający się okres przygotowań prawnych, i wreszcie warunek dostosowania się do oczekiwań danej gminy w której organizujemy projekt. Jednak na tym właśnie polega idea aktywności społecznej.

PAKIET INTERESUJĄCYCH INFORMACJI Z MINIONEGO MIESIĄCA:
– Najczęściej wspomianana w zapytaniach od klientów  forma zajęć : zajęcia na wodzie – tratwy, pontony, kajaki
– Najwyżej ocenione w kwestionariuszach po wyjeździe zabawy – komentarze grup: spotkania i aktywności wyprawowe ze znanym podróżnikiem
– Statystyczna liczebność grupy szkoleniowej: siedemdziesiąt uczestników.
– Preferowane dni tygodnia na team building: środa.
– Najchetniej zamawiana część kraju: Kaszuby