Kroki w procesie organizowania grupy pracowniczej

Na pewno w dotychczasowej karierze zawodowej spotkałeś różne grupy pracujące razem. Od dzieciństwa każdy z nas jest członkiem grupy. Takie zbiorowości ludzkie to: związki harcerzy, grupa przedszkolna, chór, grupa grająca razem w piłkę. W takich zbiorach osób zależnych od siebie uczymy się nowych kompetencji, np.: umiejętność prowadzenia rozmowy, przywództwo, podejmowanie decyzji.
W tym wpisie opiszę kroki w ramach procesu budowania zespołu. Kiedyś mój kolega powiedział, że jeśli w zbiorowości ludzkiej znajdą się najlepsi specjaliści i przed tym wydarzeniem nie wypracowali niczego wspólnym wysiłkiem, nie dojdą w swoich staraniach do wyniku 2+2=5. Więcej możesz znaleźć tutaj:
Rekomendacje – Wydarzenia
Kroki w ramach procesu organizowania grupy pracowniczej i ich cechy zaprezentowałem poniżej.
1.    Dobieranie członków
Ludzie w grupie w różny sposób definiują efekty, które pragną osiągnąć.
Istnieje brak zaufania.
Członkowie  zważają na to co prezentują publicznie oraz wydają się dość skryci.
Ludzie w grupie muszą się wzajemnie poznać.
Intrapersonalne cele nie są wciąż identycze z efektami omawianej zbiorowości.
2.    Krótkie spięcie
Pojawiają się obszary niezgody w zakresie efektów które stawia przed sobą zespół.
Pracownicy należący do zespołu  konkurują o bycie przywódcą oraz reguły działania.
Pojawiają się poważne nieporozumienia i rozbieżności opinii.
Następuje definicja rezultatów  oraz planu działania.
Pojawia się zniechęcenie oraz utrata wiary w sukces.
3.    Ustalanie norm
Ludzie w grupie  tworzą szeroko podzielane zasady działania i pożądane postawy zespołu.
Ludzie w grupie  w końcu osiągają ostrą, podzielaną przez wszystkich strategię działania.
Wszyscy działają zgodnie z ustalonymi sposobami współpracy.
Nabywają umiejętności jak pracować w ramach jednego celu oraz wychodzi im to coraz lepiej.
4.    Performing
Cel staje się dla wszystkich zrozumiały, ludzie w grupie  się z nim identyfikują.
Pojawia się wysoki poziom zakresu ufności oraz dobre wymienianie się informacjami.
Ten krok w budowaniu zespołu to idealna sprawność oraz satysfakcja z realizowanych działań.
To tyle naszych przemyśleń.
Redakcja: Henryk Piskorz
I JESZCZE JAK CO MIESIĄC GARŚĆ CIEKAWYCH FAKTÓW ODNOŚNIE WYJAZDÓW INCENTIVE Z MINIONEGO MIESIĄCA:
– Najpopularniejsza forma zadań team building : gra kryminalna
– Najlepiej wycenione w kwestionariuszach po szkoleniu zadania – oceny uczestników: zadania survivalowe i szkoła przetrwania
– Statystyczna wielkość zespołu uczestniczącego w grze: dziewięćdziesiąt uczestników.
– Preferowane dni tygodnia na impreze: poniedziałek.
– Najchetniej zamawiana część kraju: Karkonosze

ŹRÓDŁO: Training Projects
Wykonujemy plenerowe szkolenia team building i długo niezapomniane wyjazdy integracyjne dla naszych klientów.
Nasze nowoczesne wyjazdy integracyjne i edukacyjne szkolenia team building są polecane przez wiele przedsiębiorstw z wszystkich branż.