Diagnoza projektu z zakresu szkoleń

Z przeprowadzanej oceny projektu szkoleniowego można wyciągnąć wiele wniosków.  Ludzie, którzy uczestniczą mogą zbadać, jakie poczynili ”developement progresses”. Natomiast szefowie otrzymują wiedzę na temat rozwoju zatrudnionych. Szkoleniowcy mają informację, co muszą poprowadzić bardziej szczegółowo do kolejnego takiego warsztatu. Inspirację do napisania poniższych rad wziąłem stąd:
 Badania Motywacji
Zebrane opinie uczestników, wyniki ankiet a także rezultaty z poprowadzonych warsztatów, będą dobrą podstawą do dalszych, o wiele ciekawszych cykli szkoleniowych czy działań w zakresie consultingu. Zwiększają też wiedzę pracowników organizujących szkolenia w dziale kadr.
Diagnoza projektu szkoleniowego musi dać odpowiedzi w zakresie poniższych kwestii:
– w jakim stopniu zamierzone rezultaty szkolenia są osiągnięte?
– na ile dało się zrealizować zamierzony wzrost teoretycznych kompetencji u badanych uczestników?
– czy przedstawiony obszar tekatyczny i kompetencje były odpowiedzią na oczekiwania uczestników?
– czy nabyta umiejętność została integrowana oraz zaszczepiana do wykonywanej pracy?
– czy wydatek związany ze szkoleniem będzie zawierał się w marginesie opłacalności?
Te kwestie opisują, w jaki sposób wypadły zorganiozowane zadania, użyte w trakcie sesji szkoleniowej. Na skutego tego szkoleniowiec może wiedzieć, jak istotne były: przeprowadzone pytania w zakresie potrzeb szkoleniowych, nakreślenie problemu szkolenia, zdefiniowanie  zamierzonych rezultatów cykli szkoleniowych, przygotowanie logistyczne warsztatów w obszarze materiałów dydaktycznych.
W następnym artykule opiszę nietypowe działania po szkoleniowe.
Na tą chwilę to tyle przywódczych myśli.
Redakcja:Emilian Izydor
Twórca tej notatki  jest absolwentem kierunku marketingu Uniwersytetu Białostockiego i studiów podyplomowych z tematyki  astrofiyki. Posiada tytuł Doradcy Przedsiębiorczości FBO. Po studiach osiadł w Kłodzku.  Od dwudziestu lat koordynuje warsztaty i projektuje gry dotykające tematyki obsługi klienta w branży „dystrybucja i sieci handlowe”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY  BLOGA:
Audyty satysfakcji
Ocena okresowa pracowników
Polityka kadrowa w komercyjnej firmie
Zaawansowane zarządzanie kadrami
Skuteczny mentoring
Rozwój pracowników
Oprogramowanie rekrutacyjne