Parametry efektywnej gry decyzyjnej

Gry menedżerskie powinno się pogrupować na kilkanaście podzbiorów. Są ćwiczenia szkoleniowe: proste i trudne, dla niewielkiej oraz dla dużej liczby uczestników, nastawione na cele komercyjne i skupione wokół działalności handlowej. Gry menedżerskie prowadzi się często w czasie sesji szkoleniowych dla menedżerów albo sprzedawców i przedstawicieli regionalnych. Przykład takich symulacji można zobaczyć w tej firmie:  Symulacje Szkoleniowe
Przykład gry dla menedżerów, jaką zorganizowałem trzy lata temu w ramach kursu dla szefów projektów europejskich w Zakopanym, wskazuje, które cechy powinna mieć ciekawa symulacja. Te cechy to:
I. Case biznesowy musi opierać się o realny case z rzeczywistej działalności gospodarczej.
b. Gra menedżerska powinna trwać około 16 jednostek godzinowych czyli około 2 dni w projekcie szkoleniowym.
3. Pracownicy w czasie symulacji znajdują w różnych miejscach sali szkoleniowej lub hotelu różne przedmioty, na przykład układanki, samochodziki, flipcharty, gumki samoprzylepne, figurki pracowników, egzotyczne pieniądze.
IV. Moderator szkolenia musi prowadzić symulację podpierając się  dokładnie ułożonym zbiorem wytycznych.
5. Wnioski z symulacji dla podwładnych i menedżerów powinny nawiązywać do rzeczy biznesowych oraz  realnych problemów w przedsiębiorstwie.
Symulacje bywają wciąż dość rzadką metodą prowadzenia warsztatu. Przygotowanie tego szkolenia to około 50 godzin, całkiem osobno trzeba jeszcze uwzględnić 4 lub 5 szkoleń dla przeprowadzeniu próby w grupie przyjaciół. Ceny brutto takich szkoleń dla menedżerów są dość niedostępne dla przeciętnej firmy, jednak uczestnicy na sesjach szkoleniowych zawsze mówią, iż  to najbardziej efektywna forma doskonalenie umiejętności zawodowych.
O TYM PISZEMY:
Gry Biznesowe
Warsztaty dla firm
Gry hybrydowe
Komunikacja międzykulturowa
Gry produkcyjne
Zarządzanie zmianami
Kursy trenerskie
Podręczniki dla moderatorów gier