Podstawowe dylematy uczenia się osób pracujących

Symulacje stosowane na szkoleniach wpisują się w nowatorskie pomoce szkoleniowe. Można je odszukać w dobrych harmonogramach szkoleń firm tej branży. Tego typu metoda dydaktyczna bywa bardzo ciekawa z punktu uczestników, gdyż w większości przypadków pobudza ludzkie sposoby odbierania informacji oraz powoduje większe zaangażowanie.
W marcowych i kwietniowych postach na mojej witrynie zaprezentuję zasady szkolenia ludzi dorosłych. W projekcie składającym się z uczenia innych w szerszym znaczeniu można zauważyć  kluczowe kroki, opisujące wiedzę nie tylko jako pozyskane przez człowieka ustrukturyzowane dane, ale dodatkowo umiejętności ich użycia w praktyce oraz nabyte nastawienie do życia. To podejście zbadał George Smiggel w 1978  i obszernie opisał  w swojej monografii, można ją ściągnąć: Zaawansowane Gry Szkoleniowe 
Wstępny etap doskonalenia kompetencji osób dorosłych w szerszym znaczeniu definiuje się jako nieuświadomioną niekompetencję, która wskazuje na przyswojenie informacji o świecie za pomocą powiązanych ze sobą zjawisk:  adept danej dziedziny wiedzy nic nie wie w danym zakresie oraz nie zdaje sobie sprawy z tej luki w braku wiedzy.
Następnym krokiem do doskonałości bywa zwykle uświadomiona nieumiejętność w posługiwaniu się wiedzy. W czasie jego pojawienia się uczeń jest świadomy pustych obszarów w posiadanej wiedzy, jednak nadal nie posiada wystarczająco dużo danych o świecie, aby wspomniane wyżej braki wypełnić.
Następny element w procesie edukacji to „uświadomiona umiejętność w posługiwaniu się wiedzy”. Uczący się miał możliwość pozyskać do tej pory wystarczającą wiedzę, jednakże aby wykorzystać ją w praktyce musi być przygotowany na wysiłek posiadając dużą determinację w działaniu. Opisany wyżej  etap tylko czasami zakończony jest realnym wzrostem kompetencji. Tu nie ma znaczenia już czynność przekazywania wiedzy, a zaczyna czynność indywidualnego przyswajania wiedzy.
Czwartym elementem w procesie edukacji, będącym do osiągnięcia, kiedy człowiek szkolony z danego tematu jest zafascynowany nową umiejętnością, jest „nieświadoma umiejętność w posługiwaniu się zdobytą wiedzą”. Zdobyta umiejętność w posługiwaniu się zdobytą wiedzą staje się zestawem odruchowych reakcji na bodźce, wartości życiowych i behawioralnych uwarunkowań.
Warto stwierdzić, że dużo kursów, szkoleń oraz ogólnie pojmowana praktyka edykacyjna jest skoncentrowana na metodach rozwoju kompetencji człowieka. Z tego powodu w kolejnym blogu przedstawię strategie pozyskiwania informacji przez człowieka. Warto je przemyśleć, gdy symulacje biznesowe są w agendzie szkolenia.
Robert Dziecicki
Autor tego felietonu jest absolwentem kierunku filozofii Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych z zakresu  terapii rodzinnej. Posiada certyfikat Mistrza Kreatywności KFA. Prowadzi firmę szkoleniową w Szczyrku.  Od dwóch sezonów organizuje treningi i rozwija badania odnoszące się do asertywności w branży „bankowość  i finanse”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY  BLOGA:
Symulacje Biznesowe
Treningi dla firm
Gry blended learning
Lider i menedżer
Gry produkcyjne
Rozwój osobisty
Warsztaty zamknięte
Narzędzia Instrukcje dla asesorów AC/DC