Najważniejsze rezultaty dokonywania ocen personelu

Diagnoza pracy pracowników odgrywa kluczową rolę w przewodzeniu zespołem. Równocześnie jest to istotny pierwiastek urzeczywistnienia funkcji kadrowej przedsiębiorstwa. Ocenianie jest budowana na ciągłym poświęcaniu uwagi na zachowanie oraz wyniki wysiłków pracowników w celu wsparcia merytorycznego, kreowania proaktywnej postawy oraz monitorowania efektów pracy. Przykłady takich działań można znaleźć w publikacjach: Dobre Szkolenia  Radzenie Sobie Ze Zmianą .
Przeprowadzanie ocen pracowników jest tylko pozornie nieskomplikowane. W większości przypadków wymagane są pewne kompetencje zawodowe i  duże elementy na drodze zawodowej. Według kryterium funkcji firm i organizacji cele przeprowadzania diagnozy pracy można podzielić na dwa zakresy funkcjonalne.
Do obszaru operacyjnego zaliczają się:
– możliwość wykorzystania właściwego pozyskowania oraz wykorzystania kadr w nawiązaniu do wykazywanych talentów, ich hobby, zaangażowania w życie zawodowe,
– urealnianie metody ustalania celów oraz zarządzania pracownikami,
– możliwość wytłumaczenia dylematów związanych z przesunięciami, grupowymi odejściami pracowników, awansem,
– przygotowanie rekomendacji,
– zdiagnozowanie celów oraz zakresu szkolenia personelu,
– tworzenie kadry planowanej do długofalowego rozwoju,
– przygotowanie taktycznej polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Do korzyści społecznych należą:
– wpływanie na efekty pracy przez kształtowanie nastawienia do pracy,
– wzmacnianie wyników określonych w kryteriach oceny okresowej,
– motywowanie bazujące na świadomości zatrudnionych osób na temat wyników wykonywanych działań, przestrzeni do poprawy oraz tworzeniu bodźców dla samokontroli,
– niwelowanie ujemnych i niekorzystnych dla organizacji cech personelu,
– poprawy więzi międzyludzkich.
Warto dodać – o wymienionych wyżej celach menedżer powinien pamiętać oceniając  podwładnych.
COŚ O NASZYCH WPISACH
Nasz dziennik kreuje drużyna  trenerów organizujących warsztaty dla menedżerów z różnych dziedzin gospodarki.
Redaktorem niniejszego bloga jest  Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z zarządzania czasem i jednocześnie współautor tekstów w dziedzinie  ocen okresowych.
W tym serwisie wiele dyskutujemy   o:
– analizy zaangażowania menedżerów w instytucjach i organizacjach
– ankiety rozwojowe
– zajęcia edukacyjne z sprzedaży i rozwoju zespołów handlowych
– imprezy team building
– kierowanie kapitałem ludzkim
Cieszymy się że nas Państwo odwiedzili namawiamy do następnych spotkań na tej witrynie.