Podstawy teoretyczne dla słuchaczy zajęć – symulacje


Gry menedżerskie w naszym projekcie dla technologów będą stworzone na poniższym materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy słuchaczy naszych wykładów i symulacji menedżerskich dla kierowników produkcji o przeglądnięcie wymienionych poniżej źródeł jako aneks do programu Inżynierskie Gry Szkoleniowe.
Informujemy przy tym, iż przedstawiona tu baza zawiera pozyje wychodzące poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie fabuły pisanych przez Naszych Słuchaczy gier.

 • Kształcenie Cech Przywódczych w Konkurencyjnej Instytucji, Tadeusz Nowakowski
 • Szkolenia Zawodowe, Karina Cernowska
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości
 • Technologia spawalnictwa
 • Gospodarka elektroenergetyczna w przemyśle
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Miernictwo magnetyczne
 • Termodynamika techniczna
 • Optymalizacja rozwoju i sterowania dużymi systemami energet.
 • Współczesne urządzenia radiolokacyjna
 • Domki rekreacyjne
 • Historia Elektryki Polskiej Elektroenergetyka t2
 • Patentowanie wynalazków
 • Mała encyklopedia prekseologii i teori organizacji
 • Podstawy rachunkowości
 • Centralne kierowanie postępem technicznym
 • Niezawodność zasilania energią elektryczną
 • Polska w Europie i świecie 1918-1939
 • Przemiany energii elektrycznej
 • Poradnik galwanotechnika
 • Encyklopedie Świat w przekroju 1984-1985
 • Spawanie łukowe stali w osłonach gazowych
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o naczelnym sądzie administracyjny
 • Klejenie tworzyw konstrukcyjnych
 • Bankowość
 • Gumowe elementy sprężyste
 • Ekonomika przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Turbo ASSEMBLER wersja 2.0
 • Norton Commander 3,0
 • Zbiór zadań z fizyki tom 1
 • PC i TY czyli jak zostać użytkownikiem komputera DOS 5.0 DRDOS 6.0
 • 1-2-3 for Windows. Krótki przewodnik. 146str.,20cm.
 • Ekologia – wybór przyszłości 374 str., 24 cm
 • Poradnik montera elektryka 1015str,20cm
 • Kompleksowa geografia fizyczna 374str 24cm
 • Giełdy Wyd.III 155 str., 20 cm
 • Słownik etymologiczny języka polska 806 str., 21 cm.
 • Word 2.0 do Windows Szybko łatwo 167 str., 23 cm
 • Zrozumieć nabywcę 163 str., 20 cm
 • Symulacje technologiczne – podstawy praktyczne
 • EXCEL 5.0 379 str., 23 cm
 • Mechanika konstrukcji dla architektów Przykłady obliczeń 363 str., 24 cm
 • PSpice komputerowa symulacja układów elektronicznych 226 str., 24 cm
 • Prawo dla maklerów tom 2 321s 23cm
 • Ustawa karno-skarbowa z komentarzem stan pr. na dzień 15marca95
 • Turbo Pascal 7.0 237 str,24 cm
 • Microsoft WORD 6 dla Windows krok po kroku + dyskietka 286 str,24 cm
 • Norton Commander 5.0 w. polska i angielska 246 str, 24 cm
 • Opis pakietu Paradox w.4.0 245 str. 20 cm
 • Leksykon rachunkowości ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa rynkowego 192 str, 20 cm
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Ekologia a transakcje rynku kapitałowego 265 str,20 cm
 • Systemy radiokomunikacji ruchomej
 • Prawo handlowe – zarys wykładu 569 str, 24 cm
 • Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych 279 str, 21 cm
 • Fizyka dla szkół średnich 383 str, 24 cm
 • Filtry adaptacyjne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów
 • Blaski i cienie promieniotwórczości 96 str, 24 cm
 • Auto CAD 2000 PL + D-44,45 1156 str, 24 cm
 • Elektrownie wyd.4 poprawione 633s 23cm
 • Pzegląd chemii nieorganicznej cz.3 334 str, 24 cm
 • Statystyka od podstaw wyd. 5 zm. 549s 23cm
 • Kierowanie 656 str, 29 cm
 • Klasyczna Praktyka pola wyd.1 161s 24cm