Organizowanie pracy jest istotne dla pracodawców

W tym artykule postaram się przedstawić powszechną cechę menedżera. W czasie naszych szkoleń dla kadry menedżerskiej najczęściej są nam przekazywane  przykłady na temat kompetencji kierowników. Z tych rozmów wynika, że wyjątkowo istotną kompetencją kierownika jest planowanie  .

W czasie realizacji sesji szkoleniowych dla kierowników dowiedzieliśmy się o ciekawej koncepcji zarządzania. Ta koncepcja opiera się na założeniu, że w każdej sytuacji bez wyjątku prawie zawsze trzeba napisać harmonogram i zakres zadań i ustalić cel. Następnie planista powinien pokazać te wytyczne   podwładnym.  Kiedy pracownicy akceptują zamierzenia albo zakresy działania zespołu, chętniej pracują. Te kompetencje warto rozwijać podczas szkoleń, Szkolenia  Z Przywództwa .

Sporządzanie planu  polega na ustaleniu trójki spraw: zadań, osób, czasu i ustaleniu realnych celów dla firmy. Podejmowanie decyzji na temat działań często kojarzy się, że jest dość łatwe. Z tego powodu zawsze należy planować   precyzyjnie. Wykaz czynności dla osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych tworzy się z zadań}, osi czasu oraz działów w firmie, które mają zakończyć te zadania.

Plan powinien zostać zapisany na papierze. Całkiem sprawnie planuje się przy pomocy systemów online. W sieci można znaleźć rozbudowane systemy zarządzania, które pomagają szefowi tworzyć harmonogramy.

Warto przypomnieć, że cele są konieczne w organizacji i instytucjach publicznych, z tego powodu, że plan prowadzi do osiągnięcia jasnego zamierzenia. W większości firm to menedżer określa listy czynności ustalone w założeniach działu i głównych wydziałów przedsiębiorstwa. Tak zapisana strategia przedsiębiorstwa bywa  wyjątkowo obszernym planem dla instytucji.

Na prowadzonych przez nas kursach menedżerowie bardzo często opisują swoje firmowe harmonogramy. W dalszej części szkolenia poprawiamy wszystkie pokazane nam harmonogramy oraz prezentujemy najlepsze metody działania. Warto pamiętać, iż dobry menedżer potrafi planować i ustalać cele. Inaczej w jego dziale panuje bałagan.

WIĘCEJ INFORMACJI O NASZYCH TEKSTACH

Redaktorem powyższego tekstu jest  Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z zarządzania czasem i jednocześnie badacz z obszaru  kierowania projektami.
W tym blogu mówimy też o:
– badania satysfakcji osób zatrudnionych w dużych koncernach i małych firmach
– kwestionariuszy interpersonalne
– szkolenia z rozwoju osobistego i menedżerskiego
– imprezy dla pracowników
– zarządzanie kadrami