Zaangażowanie personelu jako napęd dla całej instytucji

Na początku opiszę wydarzenie, które odbyło się niedawno – wykład, który zorganizowałem w 2013   w maju w Gdańsku. Na początku tego projektu poprosiłem dziewięciu uczestników, żeby uzupełnili ankiety na temat   chęci do powierzanej funkcji w firmie.
Kwestie zamieszczone w formularzu mojego narzędzia badawczego napisałem biorąc za podstawę teorię motywów Maslowa. Po wypełnieniu ankiet przedstawiliśmy efekty oraz wytyczyliśmy działania, aby zwiększyć motywację uczestników projektu. Opisany proces diagnozujący motywację można przeprowadzić przy udziale różnych systemów dla firm, np.: Audyty Opinii Załogi
Przykład zorganizowanego przeze mnie szkolenia dowodzi, że chęć do pracy można określać o wiele precyzyjniej, aniżeli na co dzień oceniają to menedżerowie. Motywacja u pracowników jest ważna zawsze w sytuacjach skomplikowanych i kryzysowych. Wtedy zachęcanie osoby na stanowisku szeregowym do większego wysiłku musi odbywać się jako feedbacki przechodnie ujemne oraz prezentowanie pozytywnych typów działań.
Znając chęć do działania osób w swoim zespole pracowniczym dobry przełożony da sobie radę ze skonstruowaniem skutecznego narzędzia motywacyjnego. Taki system składa się z interfejsu wejściowej zawierającego najczęściej trzy kwestionariusze i algorytm zapisywania wyników. Kierownik musi znać nastawienie podwładnych i wybierać odpowiednie instrumenty zachęcające do większego zaangażowania w wykonywaną pracę. Napisanie odpowiednich metod, które są pomocą w korzystaniu z badania chęci do działania, bywa dość czasochłonne. Pomocą dla menedżera będą podręczniki z kierowania zespołem oraz artykuły w czasopismach z tego tematu.
Na koniec mogę napisać z mojego doświadczenia, że znajomość motywacji osób, którymi się zarządza bywa wyjątkowo przydatna w działalności kierownika. Motywacja zatrudnionych to mocna strona całej organizacji.
To tyle haerowych myśli.
Redakcja: Marek Bacia

TEMATY BOGA:
Audyty kompetencji
Rekrutacja  w biznesie
Strategia personalna w państwowej firmie
Profesjonalne kierowanie personelem
Przyjazna kultura organizacyjna
Kształtowanie przywództwa
Selekcja kandydatów do pracy