Po co powinno się diagnozować dążenia szkoleniowe

Każde szkolenie powinno mieć w swoich założeniach zrealizowanie potrzeb zawodowych kadr w firmie, wyłonionych w fazie ich określania. Diagnozowanie założeń w odniesieniu do sesji szkoleniowych to jakby zerowy krok projektu rozwojowego. Osoby prowadzące szkolenia mówią, iż bywa to najważniejszy krok w celu realizacji całego projektu szkoleniowego, który decyduje , czy szkolenie okaże się efektywne.
Znani specjaliści z branży szkoleniowej dla przedsiębiorców twierdzą, że określanie dążeń rozwojowych to podstawowy krok do tego by rozwinąć merytoryczne negocjacje w zakresie zakresu wiadomości, jakie posiadają pracownicy, posiadanych zdolności i możliwości wykonywania zadań i postaw, jakie uznają za niezbędne zatrudniający w firmie. Należy napisać, iż firma może w taki sposób kształtować treści, które są poruszane podczas szkolenia. Problem został omówiony tutaj:  Przekrojowe Badania Pracowników
Za pomocą diagnozy potrzeb w projektach szkoleniowych i doradczych możemy zrealizować wiele różnych celów.
Wymieniając od najważniejszego – poznamy stan zintegrowania wewnętrznego szkolonej grupy – na ile pracownicy się znają, jaka panuje tutaj metoda pracy, itp.
Po drugie, poznamy umiejętności, które nabyła już zbiorowość pracowników w obrębie oferty szkoleniowej i jej problemów. To umożliwia trenerom dostosować zakres zajęć dydaktycznych podczas szkolenia do grupy. Jak najprościej to zrobić? – zobaczmy inne agendy projektów szkoleniowych .
Jeśli będziemy badać oczekiwania pracowników w zakresie ich rozwoju zawodowego, zrozumiemy realne sytuacje z życia biznesowego grupy – by właśnie te kwestie rozważać w projekcie szkoleniowym. To osobom biorącym udział w szkoleniu pozwoli skorzystać z zajęć praktyczne, nierzadko przygotowane do użycia i do zaprezentowania zarządowi pomysły, a nie tylko abstrakcyjne pomysły.
Dodatkowo osiągnięty cel – określimy dokładnie potrzeby uczestników – chodzi o odniesienie się do kwestii istotnych dla firmy, ale i tematów istotnych dla pracowników.
Doświadczeni pracownicy działów personalnych zajmujący się szkoleniami są przekonani, że im dokładniej zaplanują razem z doradcą firmy szkoleniowej diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, tym prościej będzie można ocenić w jakim stopniu zostały osiągnięte cele szkolenia.
Tyle moich myśli.
Autor:Marcin Senny
Twórca tego komentarza jest absolwentem wydziału geografii Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z obszaru  terapii rodzinnej. Posiada tytuł Eksperta Odnowy Beavioralnej EIL. Mieszka w Ostródzie.  Od dwunastu lat prowadzi zajęcia i kreuje badania dotykające tematyki rozwoju pracowniczego w sektorze „motoryzacyja”.

O TYM PISZEMY:
Badania kompetencji
Zwolnienia w organizacjach
Polityka kadrowa w państwowej organizacji
Wieloaspektowe zarządzanie kadrami
Programy rowoju talentów
Rozwój pracowników
Oprogramowanie rekrutacyjne