Czym jest inpiracja do działania oparta o samomotywację

Wewnętrzna chęć do działania oznacza bodźce związane z rodzajem pracy i charakterystykami psychofizycznymi, jakie wyjaśniają, z jakich powodów homo sapiens jako grupa chcą realizacji przekazanych im czynności wchodzących w skład życia zawodowego lub osobistego. Continue reading