Pierwsza funkcja zarządzania jako temat na szkolenie

Wiele szkoleń dla kierowników zawiera w programie ciekawie brzmiące tematy, takie jak leadership, time based management, zarządzanie talentami. Jednakże zauważyłem, że najbardziej przydatne aktywności kierownicze ogniskują się w od dawna znanych funkcjach zarządzania, określonych ponad 100 lat temu przez A. Taylora.
W dzisiejszym wpisie chciałem przedstawić tematy kursów dla menedżerów, jakie warto szukać na rynku firm szkoleniowych. Obszary kierowania rozumiane są  jako obowiązki oraz działania o charakterze kierowniczym. Continue reading